Felvonulás

@

Felvonulási útvonal:

Monostori erőd – Ácsi út – 131-es út (itt gyülekező) – 13-as főút – Igmándi út – Török Ignác u. – Puskaporos – 8142-es út – Mocsai út – Szőnyi út – Mártírok útja -központi körforgalom – Igmándi út – 13-as főút – 131-es út – Ácsi út (Rákóczi rkp.)

Felhívás a felvonulásban résztvevők részére!

– Járművet az vezethet, aki a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétőleltiltva nincs; a jármű a biztonságos vezetésre képes állapotban van, továbbá a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. A passzív biztonsági eszközöket rendeltetésszerűen használni kell (biztonsági övvel kell magukat rögzíteni).

– A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve; amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek; amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi; amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon-ellenőrizni.
Ha a jármű ezen rendelkezéseknek nem felel meg, az üzembentartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az indulást köteles megakadályozni, a vezető a járművel nem indulhat el és az indulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni. A jármű hatósági engedélyét –ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania. A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésre kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

-a járművezetők a járművek hajtott tengelyein lévő kereke(ke)t nem pörgethetik ki.